Our Guru Parampara


OrAN vazhi AchArya sampradhayam

Lakshmi naatha Samaarambaam Naatha Yaamuna Madhyamaam |
Asmad Aachaarya Paryanthaam Vandhe Guru Paramparaam ||
 SRI MAHALAKSHMI/PERIYA PIRATTI
SRI VISHWAKSENAR/ SENAIMUDHALIAR
SRI NAMMAZHWAR/ SATTAKOPAR
SRI NATHA MUNIGAL
SRI UYYAKKONDAR/ PUNDARIKAKSHA
SRI MANAKKAL NAMBHI/ RAMAMISRA
SRI YAMUNAMUNACHARYA
SRI PERIYA NAMBHI/ MAHAPURANA
SRI RAMANUJACHARYA
SRI GOVINDAR/EMBAR
SRI PARASARA BHATTAR
SRI VEDHANTHI JEEYAR/NANJEEYAR
SRI KALIVYRI DASAR/NAMPILLAI
SRI KRISHNAR/VADAKKU THIRUVIDHIPILLAI
 SRI LOKACHARYA/ PILLAILOKACHARYA
SRI SAILESA SWAMY /THIRUVAIYMOZHIPILLAI
SRI VARAVARAMUNI/ MANAVALAMAMUNI
SRI VANAMAMALAI JEER SWAMY (aDiyEn‘s acharyan)